CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Những định mức nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất 1 mặt hàng thành phẩm được thiết lập bởi nguyên liệu thô và thành phần lắp ráp cùng với Những quy trình đã cài đặt.
Việc quản lý tồn kho và sản xuất thì có thể thực hiện thậm chí nếu số lượng nguyên liệu thô đã được tiêu hao.
Bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản đa dạng cho định mức của một sản phẩm và có thể thay đổi chúng trong quá trình sử dụng.
Số lượng tồn kho của các loại nguyên liệu thô và Những mặt hàng sản xuất theo quy trình được quản lý tự động theo định mức trong quá trình sản xuất.

Phần mềm Vận chuyển hàng hóa

Cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, nhiều bài toán lớn về...

Phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương

IntelERP cung cấp giải pháp hiệu quả về quản lý nhân sự và tiền lương...

Phần mềm Quản lý kho

Phần mềm giúp người sử dụng có thể quản lý hàng hóa một cách dễ dàng, thuận tiện...

Phần mềm Quản lý định mức, chi phí sản xuất

Phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý chi phí một cách hiệu quả với các...

Phần mềm Bán vé xe

Được phát triển từ năm 2010, đến năm 2014, phần mềm đã được cập nhật rất nhiều về tính năng quản trị...

Phần mềm Quản lý tài chính cá nhân

Với các tính năng quản lý tài chính theo gia đình, số lượng tài khoản ngân hàng của nhóm gia đình hoặc...

TÍNH NĂNG TÍNH TOÁN THÀNH KẾ HOẠCH

Tính toán giá thành kế hoạch theo chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí theo định mức.
Kế thừa dữ liệu từ danh mục định mức nguyên vật liệu là căn cứ cho nhà quản trị ra quyết định.

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KHO

Quản lý nhập, xuất, tồn kho. Quản lý theo lô, date. Theo dõi chi tiết đến từng vật tư, sản phẩm.
Phân kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, định mức tồn kho.

TÍNH NĂNG KIỂM SOÁT TIÊU HAO VẬT TƯ

Kiểm soát vật tư xuất kho theo lệnh Sản xuất, đối chiếu với BOM đã đăng ký để kiểm soát và cảnh báo xuất dư, thiếu hụt.

TÍNH NĂNG BÁO CÁO PHÂN HỆ

Báo cáo nhu cầu vật tư - Thống kê sản lượng sản xuất theo nhiều tiêu chí - Tỷ lệ hỏng/hủy/phế phẩm Trạng thái lệnh/kế hoạch SX - Cảnh báo: thiếu hụt, vượt định mức, lô/date.

TÍNH NĂNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Chi phí nguyên vật chiệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhân công & chi phí sản xuất chung; Khai báo tính toán theo các phương pháp: Đích danh, tỷ lệ, theo số lượng sản phẩm; Kế thừa BOM, nhập, xuất, hao hụt.

TÍNH NĂNG LẬP KẾ HOẠCH MUA HÀNG

Quản lý công nợ, cảnh báo công nợ của các nhà cung cấp, phân tích dữ liệu từ đó đưa ra kế hoạch mua hàng.

TÍNH NĂNG KẾT NỐI DỮ LIỆU

Liên kết các modules: Bán hàng; Quản lý kho; Mua hàng; Kế toán

LIÊN KẾT MỞ RỘNG

Phần mềm có tính năng liên kết với các hệ thống phần mềm khác.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn phòng đại diện:
10-12-14-16 Hoàng Việt, P.4. Q. Tân Bình, TP.HCM
320 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, TPHCM
028 2210 8271
097 3320 335
0315654969