CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

  • TÍNH NĂNG TÍNH TOÁN THÀNH KẾ HOẠCH
  • TÍNH NĂNG KIỂM SOÁT TIÊU HAO VẬT TƯ
  • TÍNH NĂNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT
  • TÍNH NĂNG KẾT NỐI DỮ LIỆU
  • TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KHO
  • TÍNH NĂNG BÁO CÁO PHÂN HỆ
  • TÍNH NĂNG LẬP KẾ HOẠCH MUA HÀNG
  • LIÊN KẾT MỞ RỘNG

Phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương

Quản lý nhân sự luôn là nhu cầu tất yếu của một doanh nghiệp, công ty hoặc c...Xem thêm

Phần Mềm Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá ...Xem thêm

Phần Mềm Quản Lý Kho

Phần mềm quản lý kho của IntelERP giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số l...Xem thêm

Phần Mềm Bán Vé Xe

Được phát triển từ năm 2010. Đến năm 2014 phần mềm đã thực hiện cập nhật...Xem thêm

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Phần mềm bán hàng của IntelERP đáp ứng theo từng đặc trưng riêng của t...Xem thêm

TÍNH NĂNG TÍNH TOÁN THÀNH KẾ HOẠCH

Tính toán giá thành kế hoạch theo chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí theo định mức.

Kế thừa dữ liệu từ danh mục định mức nguyên vật liệu là căn cứ cho nhà quản trị ra quyết định.

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KHO

Quản lý nhập, xuất, tồn kho. Quản lý theo lô, date. Theo dõi chi tiết đến từng vật tư, sản phẩm.

Phân kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, định mức tồn kho.

TÍNH NĂNG KIỂM SOÁT TIÊU HAO VẬT TƯ

Kiểm soát vật tư xuất kho theo lệnh Sản xuất, đối chiếu với BOM đã đăng ký để kiểm soát và cảnh báo xuất dư, thiếu hụt.

TÍNH NĂNG BÁO CÁO PHÂN HỆ

Báo cáo nhu cầu vật tư - Thống kê sản lượng sản xuất theo nhiều tiêu chí - Tỷ lệ hỏng/hủy/phế phẩm Trạng thái lệnh/kế hoạch SX - Cảnh báo: thiếu hụt, vượt định mức, lô/date.

TÍNH NĂNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Chi phí nguyên vật chiệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhân công & chi phí sản xuất chung; Khai báo tính toán theo các phương pháp: Đích danh, tỷ lệ, theo số lượng sản phẩm; Kế thừa BOM, nhập, xuất, hao hụt.

TÍNH NĂNG LẬP KẾ HOẠCH MUA HÀNG

Quản lý công nợ, cảnh báo công nợ của các nhà cung cấp, phân tích dữ liệu từ đó đưa ra kế hoạch mua hàng.

TÍNH NĂNG KẾT NỐI DỮ LIỆU

Liên kết các modules: Bán hàng; Quản lý kho; Mua hàng; Kế toán

LIÊN KẾT MỞ RỘNG

Phần mềm có tính năng liên kết với các hệ thống phần mềm khác.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn phòng đại diện:
16 Hoàng Việt, P.4. Q. Tân Bình, TP.HCM
67 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TPHCM
05/03 Nguyễn Thái Bình, P12, Đà Lạt, Lâm Đồng
0973320335
(028) 2210 8271
0315654969
info@intelerp.net

Gửi