CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

  • QUẢN LÝ DÒNG TIỀN, CÔNG NỢ
  • HỆ THỐNG BÁO CÁO RÕ RÀNG, CHÍNH XÁC
  • BẢO MẬT CAO
  • QUẢN LÝ THU, QUẢN LÝ CHI VỚI CÁC CHỨC NĂNG GIÚP DOANH NGHIỆP KHÔNG TỐN NHIỀU THỜI GIAN, CÔNG VIỆC TRONG SUỐT, LINH ĐỘNG GIỮA CÁC CẤP BẬC
  • QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG, PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG LINH ĐỘNG, RÕ RÀNG
  • DUYỆT CHI, XEM BÁO CÁO TRÊN APP ĐIỆN THOẠI
  • LIÊN KẾT

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Phần mềm bán hàng của IntelERP đáp ứng theo từng đặc trưng riêng của t...Xem thêm

Phần Mềm Quản Lý Kho

Phần mềm quản lý kho của IntelERP giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số l...Xem thêm

Phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương

Quản lý nhân sự luôn là nhu cầu tất yếu của một doanh nghiệp, công ty hoặc c...Xem thêm

Phần Mềm Bán Vé Xe

Được phát triển từ năm 2010. Đến năm 2014 phần mềm đã thực hiện cập nhật...Xem thêm

Phần Mềm Quản Lý Định Mức - Chi Phí Sản Xuất

Những định mức nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất 1 mặt hàng th...Xem thêm

QUẢN LÝ DÒNG TIỀN, CÔNG NỢ

Quản lý quỹ tiền mặt VNĐ và tiền USD.

Quản lý các tài khoản ngân hàng. Quản lý công nợ: nợ đầu kỳ, nợ cuối kỳ, phát sinh công nợ

Quản lý công nợ từng khách hàng, từng khoản chi.

Quản lý các công nợ tạm ứng - hoàn chi của từng khách hàng.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG, PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG LINH ĐỘNG, RÕ RÀNG

Phân quyền cho từng cấp bậc, quyền hạn.

Chat trao đổi nội bộ của nhân viên (chat server).

HỆ THỐNG BÁO CÁO RÕ RÀNG, CHÍNH XÁC

Báo cáo các hoạt động thu chi của từng chi nhánh, thu chi tổng công ty, báo cáo giao dịch không đủ chứng từ, báo cáo hoàn ứng ....

Báo cáo công nợ, dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận

Báo cáó trọng số, cơ cấu chi trong toàn bộ công ty

DUYỆT CHI, XEM BÁO CÁO TRÊN APP ĐIỆN THOẠI

Cho phép kiểm tra các hoạt động thu chi trên app điện thoại; Cho phép ký duyệt chi trên app điện thoại; Thông báo số lượng phiếu cần duyệt chi trên app; Chi tiết của 1 phiếu duyệt chi; Báo cáo hoạt động thu chi.

BẢO MẬT CAO

Tính năng cảnh báo nghi ngờ.

Hệ thống tường lửa bảo mật 2 lớp, bảo mật tin nhắn OTP.

LIÊN KẾT

Liên kết phần mềm web và App IOS

Kết nối các phần mềm hiện có của Công ty

QUẢN LÝ THU, QUẢN LÝ CHI VỚI CÁC CHỨC NĂNG GIÚP DOANH NGHIỆP KHÔNG TỐN NHIỀU THỜI GIAN, CÔNG VIỆC TRONG SUỐT, LINH ĐỘNG GIỮA CÁC CẤP BẬC

Tạo phiếu chi, phiếu thu; Sửa chữa phiếu chi sai thông tin trên phần mềm; Phân quyền duyệt chi; Scan chữ ký, áp dụng chữ ký vào phiếu duyệt chi.

Cho phép ký duyệt chi online giúp cho người chủ có thể duyệt chi mọi lúc mọi nơi thuận tiện cho nhân viên, không mất thời gian phải chờ cấp trên duyệt chi khi cấp trên ra ngoài.

Thể hiện các trạng thái phiếu chi, đã duyệt, chờ duyệt, không được duyệt (có phiếu phê duyệt ghi chú lý do không được duyệt của lãnh đạo).

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn phòng đại diện:
16 Hoàng Việt, P.4. Q. Tân Bình, TP.HCM
67 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TPHCM
05/03 Nguyễn Thái Bình, P12, Đà Lạt, Lâm Đồng
0973320335
(028) 2210 8271
0315654969
info@intelerp.net

Gửi